Autokoulu Raita Oy.n tietosuoja- ja rekisteriseloste


EU.n uuden tietosuoja-asetuksen eli GDPR mukaan.


  1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:


Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä

Autokoulu Raita Oy

Y-tunnus: 2802320-4

Koivumäentie 5

21380 Aura

040-6745676

akraita@autokouluraita.fi


2. Mitä tietoja asiakkaasta kerätään:


  • yhteystiedot, kuten osoite, puhelinumero ja sähköpostiosoite
  • Nimi, nimet
  • Henkilötunnus
  • Ilmoittautumisia kursseille
  • Laskutustiedot


3. Rekisterin käyttötarkoitus:


  • Asiakkuuden syntymiseen tai ylläpitoon
  • Kurssi-ilmoittautumisiin
  • Oppilaskirjanpitoon, jonka sisällöstä määrätään Trafin ohjeen TRAFI/56267/03.04.03.06/2015 mukaisesti. Oppilaskirjanpitoa on pidettävä kustakin oppilaasta 5 vuotta sitä kalenterivuotta seuraavasta vuoden alusta, jona oppilaskirjanpitoon laadittu.
  • Laskutukseen

4. Säilytys ja suojaus:


Henkilötiedot ja laitteet jolla niitä käsitellään on suojattu asianmukaisilla tietomurron esto- järjestelmillä. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.-18 voimaantulleen EU.n tietosuoja-asetuksen määräykset. 

5. Käsittelijä:


Yksinomaan Autokoulu Raita Oyn henkilökunta. Tietojen hallinnasta vastaa toimitusjohtaja ja opetustoiminnasta vastaava johtaja Raita Hurme. 

6. Tietojen luovutus 


Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kenellekkään, eikä niitä käytetä markkinointiin. Vain valvova viranomainen voi saada asiakkaan tietoja lain puitteissa. Samoin kuin Trafin edustaja saa tiedot mm. ajo- tai teoriakoetta varten. 


7. Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 pykälän nojalla oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Autokoulu Raita Oy on asiakasrekisteriin tallentanut.


8. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä, esim silloin kun tietoja ei enää tarvita niiden alkuperäiseen tarkoituksiin, jos niitä on käsitelty lainvastaisesti tai rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen eikä käsittelylle ole enää perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä korjaa tai oikaisee virheelliset henkilötiedot.


Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, esim suoramarkkinointi tarkoituksiin


Oikeus tietojen siirtämiseen: rekisteröidyllä on oikeis tietojen siirtämiseen, kun tiedot on saatu mm. suostumuksella tai sopimuksella


Oikeus peruuttaa suostumus: mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa antamansa suostumus


Oikeus tehdä valitus: rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle viranomaiselle. Ensisijaisesti pyydämme olemaan yhteydessä rekisterin pitäjään eli Autokouluun. 


Muuttuvien lakien ja asetusten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuoja-selostettamme. 


Asiakkaat saavat allekirjoitettavaksi suostumuksen, jossa pyydämme antamaan suostumuksen tietojen käsittelylle. Autokouluissa tietojen käsittely on välttämätöntä opetuksen toteuttamiseksi. Alle 16 vuotiaan tietojen käsittelyyn vaaditaan huoltajan suostumus.